საუკეთესო პირობები აგრო სესხზე!

აგრო სესხები სეზონური და არასეზონური სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის

300 ლარიდან 100 000 ლარამდე ან 1 000 აშშ დოლარიდან 100 000 ლარის ექვივალენტ აშშ დოლარამდე (გაცემის დღეს არსებული ოფიციალური კურსით);
12 თვიანი საშეღავათო პერიოდი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 24% დან

*  100 000 ლარის ექვივალენტი, გაცემის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის კურსით.

 • გაქვთ თუ არა საშეღავათო პერიოდი?

  მსესხებელს შეუძლია მაქსიმუმ 12 თვიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა. ამ პერიოდში დარიცხულ საპროცნტო სარგებელს გადაიხდით პერიოდის ბოლოს.
 • რა პერიოდი უნდა მქონდეს ნამუშევარი ამ სფეროში, რომ სესხი ავიღო?

  სესხის ასაღებად, მსესხებელს უნდა ჰქონდეს ერთი სრული აგრო ციკლის წარმოების გამოცდილება;
 • რომელ აგრო სფეროებს აფინანსებთ?

  ვაფინანსებთ ნებისმიერ აგრო მიმართლებას.
 • როგორ დავფარო სესხი?

  სესხის დაფარვა შეიძლება როგორც ლიდერ კრედიტის ფილიალებში, ისე ჩვენს მომსახურე ბანკში ანგარიშზე თანხის შეტანით  შემდეგ რეკვიზიტებზე:

  ანგარიშის ნომერი ეროვნულ ვალუტაში: GE43TB7146836020100002
  ანგარიშის ნომერი დოლარის ვალუტაში:  GE60TB7146836120100003

  დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითოთ მსესხებლის სახელი და გვარი,პირადი ნომერი, და სესხის ხელშეკრულების ნომერი

ქართული