საუკეთესო პირობები სამომხმარებლო სესხზე!

სამომხმარებლო სესხი: გაიცემა ფიზიკურ პირებზე, ხელფასის, გზავნილების ან გაქირავებებით მიღებული შემოსავლების დადასტურების საფუძველზე. თანხა 300 – 10 000 ლარამდე. ვადა 3 დან – 36 თვემდე. გრაფიკი  – თვეში ერთხელ, ხელფასის ან ჩარიცხვების თარიღში.
– წლიური საპროცენტო განაკვეთი 16% დან

 • რა დოკუმენტი უნდა წარმოვადგინო სახელფასო სესხის ასაღებად?

  ხელფასის შემთხვევაში გვესაჭიროება ბოლო 6 თვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან.
 • თუ ხელფასი ბანკში არ მერიცხება, შესაძლებელია სესხის აღება?

  კი შესაძლებელია, ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ცნობა თქვენი პოზიციის, ნამუშევარი პერიოდის და ხელფასის თაობაზე;
 • გზავნილები მერიცხება საზღვარგარეთიდან და როგორ დავადასტურო?

  გთხოვთ მოგვიტანეთ ბოლო 6 თვის ამონაწერი, თქვენი ჩარიცხვების შესახებ.
 • გაქირავებიდან შემოსავალი როგორ დავადასტურო?

  ამ შემთხვევაში გაქირავებული ქონება თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრზე უნდა ფიქსირდებოდეს საჯარო რეესტრში და სასურველია არსებობდეს ხელშეკრულება;
 • შესაძლებელია თუ არა, რომ ხელფასი პირდაპირ ჩამომეჭრას და დაიფაროს თქვენთან სესხი?

  ეს დამოკიდებულია თქვენი მომსახურე ბანკის პირობებზე. შეგიძლიათ დაწეროთ ავტომატური გადარიცხვების დავალება, და ყოველთვიურად გადმოირიცხება თანხა. სხვა შემთხვევაში თავად მოგიწევთ თანხის შემოტანა.
 • როგორ დავფარო სესხი?

  სესხის დაფარვა შეიძლება როგორც ლიდერ კრედიტის ფილიალებში, ისე ჩვენს მომსახურე ბანკში ანგარიშზე თანხის შეტანით  შემდეგ რეკვიზიტებზე:

  ანგარიშის ნომერი ეროვნულ ვალუტაში: GE43TB7146836020100002

  დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითოთ მსესხებლის სახელი და გვარი,პირადი ნომერი, და სესხის ხელშეკრულების ნომერი

ქართული