ტურბო სესხი  – ანუ სესხი ერთ საათში: მიეკუთვნება სწრაფი სესხის კატეგორიას, როდესაც მსესხებელი ორგანიზაციაში ვიზიტისას განაცხადის შევსების და  შემოსავლების ( ბიზნესი, ხელფასი, გაქირავება ან გზავნილები) ოფიციალური  დოკუმენტური დადასტურების გარეშე იღებს უგირავნო  არაუზრუნველყოფილ სესხს 500 ლარიდან – 10000 ლარამდე, 3 თვიდან – 36 თვემდე ვადით.

 ეს სესხი განსაკუთრებით საინტერსოა იმათთვის, ვისაც ერთი ან რამდენიმე ონლაინ სესხი აქვს და ფიქრობს მათ გაერთიანებას უკეთესი პირობებით.

ქართული