საუკეთესო პირობები ტურბო სესხზე – სესხი 1 საათში!

ტურბო სესხი  – ანუ სესხი ერთ საათში: მიეკუთვნება სწრაფი სესხის კატეგორიას, როდესაც მსესხებელი შემოსავლების (ბიზნესი, ხელფასი, იჯარა ან გზავნილები) საფუძველზე იღებს უგირავნო, არაუზრუნველყოფილ სესხს 500 ლარიდან – 10 000 ლარამდე, 4 თვიდან – 36 თვემდე ვადით.
ეს სესხი განსაკუთრებით საინტერსოა მათთვის, ვისაც ერთი ან რამდენიმე ონლაინ სესხი აქვს და ფიქრობს მათ გაერთიანებას უკეთესი პირობებით.

  • შესაძლებელია თუ არა ამ სესხის ონლაინ რეჟიმში აღება?

    აღნიშნული სესხის ასაღებად, აუცილებელია ჩვენს რომელიმე ფილიალში ვიზიტი, დადებითი პასუხის შემთხვევაში თანხა გაიცმა სალაროდან;
  • რატომ ვავსებ განაცხადს ინტერენეტით?

    განაცხადის საშუალებით, ჩვენი საკრედიტო ექსპერტები დაგიკავშირდებიან და თქვენთან შეათანხმებენ ვიზიტის დროსა და ფილიალს;
  • რა თანხის აღება შემიძლია თავდების გარეშე?

    თავდების გარეშე შესაძლებელია 1000 ლარამდე სესხის აღება;
ქართული