საუკეთესო პირობები ყოველდღიურ სესხზე!

სწრაფი სესხი – ანუ სესხი ყოველდღიური გადახდით:  აღნიშსნული სესხის უპირატესობა მის გრაფიკშია, სესხი გაიცემა 1-დან 3 თვემდე ვადით ყოველდღიური დაფარვის პირობით. იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელი გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახერხებს თანხის შემოტანას, მოქმედებს 5 დღემდე საშეღავათო (უჯარიმო) პერიოდი. მაქსიმალური თანხა – 5000 ლარი.
– წლიური საპროცენტო განაკვეთი 21% დან

 • შესაძლებელია თუ არა კვირაში ერთხელ გადახდა?

  ჩვენი მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი 5 დღეა;
 • თანხის შესატანად მე უნდა მოვიდე თუ თქვენი ექსპერტი წაიღებს?

  თანხა შეგიძლიათ შეიტანოთ ჩვენს რომელიმე ფილიალში, თქვენ ან თქვენმა ახლობელმა, რომელსაც ექნება თქვენი მონაცემები და შესატანი თანხა;
 • რამდენ ხანში შემიძლია გავაკეთო ახალი სესხი?

  განმეორებითი სესხი გაიცემა წინა სესხის დაფარვის და ხელახალი განხილვის შემდეგ;
 • სესხის გრაფიკით იფარება თუ არა პროცენტი და ძირიც?

  კი, ყოველი შემონატანი თანხა გრაფიკით გულისხმობს სესხის ძირისა და პროცენტის დაფარვას;
ქართული